top of page

OM SELSKAPET

Viking-99.jpg

Viking Gjenvinning AS ble stiftet i januar 2017 og holder til på Godøya i Møre og Romsdal. Bedriften har i løpet av få år utviklet seg til å bli en stor aktør innenfor bransjen ved at det har blitt etablert seks nye selskap fra Vadsø i nord til Lista i sør gjennom godt samarbeid med partnere innenfor gjenvinningsindustrien. 

 

Våre dyktige medarbeidere har lang erfaring og bred kompetanse innenfor bransjen. Vi er opptatt av å levere kvalitet i alle ledd, slik at du får en mest mulig problemfri måte å levere båten eller ditt avfall til et anlegg som ivaretar alle miljøhensyn på en best mulig måte. 

Alle selskapene har fått godkjennelse som mottak og behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter og yrkesfartøy samt not, tau og garn av Miljødirektoratet. Bedriften driver også med gjenvinning, fjerning og oppbevaring av metall, industriavfall, plast og andre resirkulerbare materialer.  Vi er behjelpelige med utarbeidelse av miljøsaneringsrapport, avfallsplan for rivegodkjenning og utleie av mannskap med all nødvendig sertifisering og erfaring fra industriell demontering av større konstruksjoner. Vi tilbyr også henting og berging av gjenstander som ligger utilgjengelig til i terreng eller sjø. 

 

Viking Gjenvinning AS disponerer 4000m2 innendørs for lagring og produksjon i Geilevika på Godøya, hvor bedriften også har dypvannskai. For fritidsbåter inntil tre tonn er mottak gratis, og vi henter båter i hele Møre og Romsdal. Gjennom våre selskaper og samarbeidspartnere kan vi bistå kunder i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Agder. 

Viking Gjenvinning AS er en del av en norsk suksesshistorie. I løpet av to år frem til slutten av 2019 ble det levert inn hele 20.000 båter til godkjente mottak i Norge. Vi er stolte over at gjenvinningsindustrien og båteierne sammen bidrar til at havet blir renere. 

bottom of page