top of page

PROSJEKTSTYRING

Viking-115.jpg

Vi tilbyr prosjektstyring av både små og store prosjekter som blir tilpasset hver enkelt kundes behov.

 

Prosjektstyring er viktig med tanke på hva som må til for at prosjektene skal oppnå best mulig resultat. Viking Gjenvinning tar på seg oppdrag i alle størrelser og jobber tett sammen med kunden slik at oppdraget blir utført på en måte som gjør at alle parter blir fornøyd.

 

  • Vi utarbeider dokumentasjon og søknader for rivegodkjenning og miljøsaneringsplaner.

  • Vi leier ut mannskap som har den nødvendige sertifiseringen og erfaring fra industriell demontering av større konstruksjonen

  • Vi tilbyr også andre konsulenttjenester og waste management.

Ikke la stivbente prosedyrer, byråkrati og unødvendig detaljfokus stå i veien. Dette har egentlig ingen råd til, og små bedrifter aller minst. Prosjektstyring er ikke kun forbeholdt store prosjekter og bedrifter, for små bedrifter kan ha god nytte av det. Det er avgjørende at verktøyet er tilpasset oppgaven, at det er samsvar mellom mål og midler, slik at bedriften får valuta for pengene.

bottom of page